Názory a komentáre Zaujímavosti

Zmluva TTIP a jej hrozby

Ticho udržiavaná zmluva o voľnom obchode tovarov a služieb TTIP medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými je udržiavaná v nebývalej tajnosti, hoci ide o jednu z najvýznamnejších obchodných dohôd, ktorá môže nevídaným spôsobom ovplyvniť formu a akumuláciu dodávok rôznorodých výrobkov na náš malý trh. Prekvapuje najmä anonymita a úzka skupina nadnárodných koncernov a spoločností, medzi ktorými prebiehajú rokovania.

V ideálnom svete sú samozrejme myšlienky odbúravania colných bariér a byrokratických náležitostí želaným zbožím, avšak Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo je totižto iba jednou z ďalších kontroverzných vyhlášok a zmlúv, ktoré rozsievajú obchodné partnerstvá na izolované bloky (TTIP proti Rusku, iná podobná investičná dohoda medzi USA a Japonskom proti Číne) a nie na skutočnú súťaž, v ktorej malí a strední podnikatelia nedokážu konkurovať veľkoobchodným predajcom. Až 93% lobistov na prvých rokovaniach s Bruselom boli zástupcovia z korporátneho prostredia. Aj to o veľa veciach svedčí.

Okrem odrezania a koncentrácie výrobkov k nadnárodným spoločnostiam, pre ktoré je dohoda výhodná, ostro kontrastuje aj ich biologicky nekvalitné vlastnosti, ktoré nekorešpondujú s európskymi smernicami pri posudzovaní kontaminácie produktov a chemicky znečistených látok, ktoré tovary môžu obsahovať a my si to nevšimneme. Čiže ak to v Spojených štátoch uznajú za akceptovateľné (tovary a výrobky), produkt pôjde na trh a pomocou ich obrovského kapitálu sa tak lepšie dokáže infiltrovať a podmaniť si kontrolu nad menšími a domácimi dodávateľmi. Ale pojem Spojených štátov nie sú myslené domácnosti, tie na to dopadnú rovnako, ako domácnosti európske. Výhodné je to pre toho tretieho v pozadí…

Zdroj: www.richtigkaeser.de

Likvidačné dôsledky okrem prejavov finančného kapitálu, kvality produktov, enviromentálnych katastrof, hygienických štandardov atď. vážne ohrozuje TTIP okrem iného aj životné prostredie, na ktoré už so značnou dávkou skepsy a nesúhlasu zareagovali aktivisti Greenpeace a množstvo ďalších organizácii, svetových ekonómov a mysliteľov (Chomsky, Stiglitz, Roberts…) a doslova státisícové protesty na námestiach napríklad v Berlíne http://www.lidovky.cz/v-berline-demonstruje-na-60-000-lidi-proti-obchodni-dohode-s-usa-pls-/zpravy-svet.aspx?c=A151010_154807_ln_zahranici_ELE a ďalších európskych metropol.

Treba mať na pamäti, že prvé čítanie bez akejkoľvek väčšej diskusie o podrobnostiach tejto dohody prešlo aj v Európskom parlamente a stále približne ¾ obyvateľstva Slovenska ani netuší, o čom táto zásadná zmluva je a čím reálne hrozí! Demokratická kandidátka na prezidenta USA Hillary Clinton nazvala TTIP ako „Ekonomické NATO“, čím bolo všetko zodpovedané. Od človeka, ktorý vie ako s ľuďmi manipulovať. Nájsť v exekutíve sa dá množstvo podobných princípov, na ktorých TTIP, NATO, CETA atď. skutočne fungujú.

Žiadnu senzorickú hodnotu a ani sprehľadňovanie samotného dokumentu nepovedie k tomu, ako horlivo ich údajnú výhodnosť samotní presadzovatelia šíria verejnosti. Nič konšpiratívne, paranoidné ani nacionalistické predsa nie je na tom, že nevýhodné a pochybné zmluvy spoza oceána netreba podpisovať a nenaliehať ani na násilné formy vydierania o odstávke obchodných záväzkov, ktoré z týchto kruhov rétoricky prekypujú. V susedných krajinách EÚ aspoň prebieha mobilizácia ľudí, tí sa na podrobnosti a akútne nezrovnalosti spolutvorcov týchto dohôd jednostaj pýtajú a požadujú širšiu diskusiu. Na Slovensku je zväčša ticho a miesto imigrantov nám tu spoza chrbta uzatvárajú ekonomický ortieľ smrti.

Zdroj: www.infovojna.sk

Odstavenie štátov BRICS od serióznejších spojenectiev, ako i jednostranná glorifikácia kladov tejto dohody tak právom vyvoláva vlnu nespokojnosti aspoň s tými, ktorí na ňu poukazujú. I samo o sebe prognózy nemusia odzrkadľovať exaktnú prax v reáliách, avšak sú to práve skúsenosti v posledných 20 rokoch na podobné ekonomické témy a ako tieto diskusie v konečnom dôsledku prebiehali a aké prinášali výsledky. Skrátka odhadovať na dlhé obdobie rast HDP naprieč touto zmluvou, predpokladať zvyšovanie pracovných miest, zjednodušiť obeh a posilniť akcieschopnosť kúpy a predaja vyznieva skutočne úsmevne.

Tento približne 241 stranový dokument je teda zatajený maximálnou diskrétnosťou, všeobecnými frázami a nanajvýš legislatívnymi ustanoveniami, ktoré o veľa veciach v praxi nevypovedajú. Prečo ale slovenské, či české mienkotvorné médiá sa dokážu venovať akýmkoľvek hlúpostiam, manipulatívnym dezinformáciám a škandálom a na TTIP sa nijak nezmôžu? Čaká nás raj a ekonomický progres makroekonomických ukazovateľov, ale reálne prinesú len obchodníkom, ktorí o to usilujú a uberú malým a slabším, ktorých už aj tak ťahajú za špagát? Či ich snáď vlastní chlebodarcovia (myslené novinárov) držia v hrsti? Kde je tá kedysi tak povestná seriózna žurnalistika? To fakt všetka tá hrozba prichádza z Moskvy? Nebuďte smiešni…

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.