Kultúra & umenie

Výzva pre mladých umelcov je otvorená, začína 21. ročník Ceny Oskára Čepana

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Cena Oskára Čepana každoročne upozorňuje na prácu mladých vizuálnych umelcov. Na Slovensku je jediným dlhoročným ocenením v oblasti súčasného umenia a pre mladých umelcov predstavuje príležitosť rozvíjať svoju tvorbu v medzinárodnom kontexte. Víťaz ocenenia získa rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú odmenu a možnosť prezentácie svojej tvorby.

Ocenenie môžu získať umelci s ukončeným vysokoškolským štúdiom, ktorí dlhodobo pôsobia na Slovensku. Veková hranica je od minulého ročníka posunutá na 40 rokov, ocenenie je však primárne určené umelcom, pre ktorých cena môže znamenať zásadný posun v ich umeleckom pôsobení. Súťažná výzva je zverejnená na webstránke oskarcepan.sk, umelci sa môžu prihlásiť do 12.júna 2016 vyplnením prihlasovacieho formulára na portále works.io.

O výbere finalistov, ako aj o samotnom víťazovi rozhodne medzinárodná porota. Podobne ako v posledných ročníkoch, štyria finalisti pripravia skupinovú výstavu v regióne, tentoraz v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Cena Oskára Čepana je súčasťou medzinárodnej siete ocenení pre mladých umelcov yvva – Young Visual Artists Awards. Na Slovensku ju dlhoročne zastrešuje Nadácia Centrum súčasného umenia, ktorú od marca 2016 vedie Christian Potiron.

Súťaž pripravuje nový tím pod vedením kurátorky a kultúrnej organizátorky Zuzany Pacákovej, ktorá bude ocenenie koordinovať nasledujúce dva ročníky.

„V najbližších dvoch rokoch by sme sa chceli zamerať na poslinenie medzinárodnej spolupráce v rámci siete yvva. Chceme zvíšiť vizibilitu ceny a jej celospoločenský význam, ako aj posilniť edukačné aktivity v hosťujúcom regióne,“ približuje svoj zámer koordinátorka.

Ocenenie ncsu organizuje v spolupráci s Residency Unlimited vďaka podpore Trust For Mutual Understanding a na Slovensku vďaka Fondu na podporu umenia. Rezidenčný pobyt zabezpečuje Residency Unlimited v New Yorku.

Cenu Oskára Čepana môžete sledovať aj na facebooku .

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.