Kultúra & umenie

UM UM v Starej Ľubovni

V rámci umeleckého výskumu si kladieme otázku, ktorá je východiskom tvorby Komunitného festivalu súčasného divadla a umenia UM UM: Pomôže vzájomné stretávanie kultúr z nášho regiónu k tomu, aby boli tieto kultúry schopné sa stretávať i s kultúrami z iných častí sveta?
„Očima druhých můžeme lépe poznávat sami sebe a prohlubovat to, co nás vlastní kulturní kořeny naučily chápat jako dobré a správné. Umět žít s druhými je vlastně nutné vždy a všude, ať jsou cizinci, nebo našimi spoluobčany“, hovorí český islamolog Luboš Kropáček, ktorý multikulturalizmus chápe ako faktický stav dnešného sveta. Mesto Stará Ľubovňa, ležiace v regióne Horný Spiš, nezažíva multikulturalizmus len dnes, zažívalo ho počas celej svojej existencie. Spoločne so Slovákmi obývali toto územie Rusíni, Karpatskí Nemci, Židia, Rómovia, Maďari, Poliaci či Česi.

Festival UM UM sa už po siedmykrát odohráva v pohraničnom meste Stará Ľubovňa, ktoré leží na severovýchode Slovenska. V súčasnosti je dramaturgia celého multižánrového festivalu postavená na skúmaní možností prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu Horný Spiš, predovšetkým Starej Ľubovne a jej okolia. Po úspešnom piatom a šiestom ročníku, ktoré reflektovali tému vzťahov Slovákov s Čechmi a Rusínmi, otvárame siedmy ročník s témou: NEMCI, ŽIDIA, SLOVÁCI A STARÁ ĽUBOVŇA. Päťročný tematický okruh uzavrieme ešte dvoma ročníkmi, ktoré budú interpretovať vzťah Slovákov s Rómami, Maďarmi a Poliakmi, a to v rokoch 2019 a 2020. Schválne sme spojili v rámci témy siedmeho ročníka Židov, Karpatských Nemcov a Slovákov, aby sme poukázali na stereotypy, s akými sa tieto tri etniká na Slovensku stretávajú. Radi by sme poukázali na spolunažívanie týchto etník predovšetkým pred a po druhej svetovej vojne, nielen počas nej. Zameriavame sa najmä na ich históriu, tradície a na transkultúrnu tvorbu našich spoločných dejín.

Siedmy ročník festivalu UM UM vo svojom programe predstaví štyri autorské umelecké projekty vychádzajúce z tradícií a histórie miestnych Židov, Karpatských Nemcov a Slovákov. V priebehu trvania troch navzájom kolaborujúcich dvojtýždňových sympózií sa Vám predstavia dvadsiati medzinárodní umelci. Tí si pre Vás pripravili predstavenie s prvkami imerzívneho divadla SVADBA. Toto predstavenie si budete môcť pozrieť na Nám. sv. Mikuláša a na železničnej stanici, a to pod vedením Mariky Smrekovej, zakladateľky festivalu. Hudbu do tohto predstavenia, sound design do pripravovanej audio walk, a tiež koncert imaginárneho folklóru pripravia umelci z hudobného sympózia pod vedením skladateľa a hudobníka Elii Morettiho. Výstava súčasného výtvarného umenia Symposium Pictum je štvrtým autorským projektom festivalu, ktorý vedie rodák a historik umenia Martin Jakubčo v spolupráci s kurátorom Adamom Vrbkom.

Program festivalu bude doplnený o dve divadelné predstavenia vybrané na základe otvorenej výzvy. Sú nimi iscenácia To je on… Divadla mladých KALORIK a ELDORADO z Bánoviec nad Bebravou, ktorý vedie učiteľka Zuzana Varhaníková a inscenácia Židovka divadelného súboru Columba z Topoľčian. Obom inscenáciam, podobne ako festivalu, predchádzal výskum a sú dokumentárneho charakteru so snahou poukázať na pravdy slovenskej minulosti. Dôležitou súčasťou predprogramu i programu sú moderované besedy s pozvanými hosťami z odbornej verejnosti. Medzi pozvanými hosťami sú i spisovateľky pani Marta Krafčíková z Chmeľnice a Gabriela Rothová, pôvodom z Hniezdneho. Ich knihy týkajúce sa histórie týchto dedín, spísané na základe zozbieraných príbehov, tzv. oral history, si môžete zakúpiť vo festivalom centre na Nám. sv. Mikuláša. Festivalové premietania sú venované trom tematickým filmom z obdobia po druhej svetovej vojne. Počas festivalu čaká divákov film Ida z roku 2013 od režiséra Pawla Pawlikowskeho a film Sanatorium na věčnosti od režiséra Wojciecha Jerzyho Hasa (podľa poviedky Bruna Schulza) z roku 1973. Oba filmy spoločne zdieľajú tému hľadania vlastnej identity či minulosti. Tretím filmom je Habermannův mlýn od legendárneho režiséra Juraja Herza, ktorý má taktiež pôvod na Spiši. Tento film z roku 2010 otvára stále málo otváranú kapitolu dejín, a to povojnový odsun Nemcov. V rámci programu budú môcť diváci zažiť prehliadku mestom s pamätníkmi a historikmi zo Starej Ľubovne, ako i pokrstiť a vypočuť si prvú staroľubovniansku audio walk k zbúranej synagóge či k viacerým domom na námestí so židovskou históriou.

Organizátori Festivalu UM UM si zároveň pre divákov pripravili slávnostné zahájenie Sympózií 5.8.2018 od 17tej do 20tej hodiny v Ľubovnianskej knižnici, počas ktorého prebehne i slávnostné otvorenie multimediálnej výstavy z dielne organizácie Antikompex.sk s názvom Rozdelené spomienky. Nasledovať bude prvá z troch moderovaných besied na tému festivalu. Druhá beseda spoločne s prehliadkou výstavy s jej tvorcami sa bude konať v piatok 10.8. o 17tej hodine v Ľubovnianskej knižnici a vo foyer Mestskej plavárne, kde je umiestnená druhá časť výstavy. Na tri festivalové besedy prijali pozvanie títo hostia: Adrián Drobňák (historik, Ľubovnianske múzeum), Mikuláš Lipták (vydavateľstvo ViViT, Kežmarok), Marta Krafčíková, spisovateľka, Chmeľnica), Mária Recktenwald (Karpatskonemecký spolok, Chmeľnica), Andrej Čierny (autor výstavy Rozdelené spomienky, Antikomplex.sk), Patrik Lompart (Karpatskonemecká mládež, Chmeľnica), Helmut Bistika (výtvarník, Vyšný Medzev), Marta Gyoriová (predsedníčka ženského združenia Ester, Košice) , Mária Rothová (spisovateľka, Poprad), Michal Palko (skladateľ a hudobník, Spišská Belá).

Organizátorom festivalu je UM UM, o.z.. Spoluorganizátormi festivalu sú Naša Ľubovňa, o.z., Centrum voľného času, Ľubovnianska Knižnica, Slobyterm, Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Tlačiareň Ľubovňa, Salaš u Franka, obec Chmeľnica, obec Hniezdne, Ľubovnianske múzeum a Gymnázium T. Vansovej.

Hlavným partnerom podujatia je Mesto Stará Ľubovňa.
Symposium Theatrum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz