Architektúra Cestovanie Historické okienko Zaujímavosti

Tajomný hrad Niedzica a poklad Inkov

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Uhorský hrad Niedzica, ktorý bol známi aj pod názvom Dunajec, vybudoval v rokoch 1320 – 1326 Kokoš z Berzovice (S jeho menom sa spája aj história Červeného kláštora o ktorom si môžete prečítať v článku tu.) na pôvodnom mieste starého hradiska. Patrí k jedným z najzachovalejších v Európe. Postavený bol na vápencovej skale 75 metrov nad hladinou rieky Dunajec . V súčasnosti sa pod hradom nachádza Czorstynská priehrada, ktorá vznikla v roku 1994 prehradením rieky Dunajec. Tá je pomenovaná po hrade Czorsztyn, ktorý stál na ľavom brehu Dunajca. Czorsztyn mal funkciu pohraničnej pevnosti a bol protiváhou uhorského hradu Niedzica. V roku 1963 bola na hrade Niedzica ukončená rekonštrukcia a odvtedy slúži ako historické múzeum.

 

niedzica29

Postavenie v Uhorsku

Hrad Niedzica zohrával významnú úlohu v uhorsko-poľských vzťahoch. Uskutočnilo sa tu napríklad vrátanie peňazí, ktoré požičal poľský kráľ Vladislav II. Jagelovský v roku 1412, uhorskému panovníkovi Žigmundovi Luxemburskému, na pokrytie výdajov vojny proti Benátkam. Za túto pôžičku ručil kráľ Žigmund trinástimi spišskými mestami, ktoré sa dostali do poľského zálohu, v ktorom boli až do roku 1772 kedy ich späť vybojovala uhorská panovníčka Mária Terézia.

niedzica7

Poklad Inkov

S hradom sa spája aj legenda o bájnom poklade Inkov. Po druhej svetovej vojne, potomok šľachtického rodu Berzeviczovcov Andrej Benesz získal testament, podľa ktorého objavil na hrade skrýšu v priestore vnútornej brány, pod horným schodom. Tu našiel olovenú schránku v ktorej sa údajne nachádzal závet jeho predkov, medzi ktorých patrila aj inkská princezná Umina.

Tá bola dcérou Sebastiána Berzevicza, poľského šľachtica a dobrodruha, ktorý sa v 18. storočí vydal na cestu do Južnej Ameriky (okrem toho vraj bojoval po boku Kozákov,  v Indii proti anglickýcm kolonizátorom a občas bol aj pirátom). Tu sa zamiloval do inkskej princeznej, s ktoru mal dcéru, už spomínanú Uminu. Umina si vzala za manžela Andreasa, synovca legendárneho Tupaca Amarua II., ktorý viedol v roku 1780 vzburu Inkov proti Španielom.

Tupac_Amaru_II,_oleo

Podľa legendy sa traduje, že posvätné zvitky Inkov sa predávali v jeho rodine z pokolenia na pokolenie. Tak sa neskôr po nevydarenom povstavní dostali do rúk Uminy. Tá musela spolu s manželom a otcom utiecť do Talianska. Tu bol jej manžel Andreas za záhadných okolností zavraždený. Umina potom spolu s otcom a svojím synom odchádza do Uhorska a usídľuje sa na hrade Niedzica.

niedzica26

Na hrade ju navštevujú poslovia z Peru, ktorí jej oznámili, že po smrti Tupaca Amarua II. a jej manžela sa stala dedičkou inkského trónu, a zároveň jej odovzdali ďalšie dôležité dokumenty, ktoré sa týkali „sĺz slnka“ (Inkovia nazývali zlato „slzami slnka). Dokumenty vraj obsahovali mapu k bájnemu pokladu Inkov, ktorého časť sa mala nachádzať v jazere Titicaca, časť v zátoke Vigo pri Španielsku a časť v rieke Dunajec (tieto miesta sa spomínali na zlatých plieškoch prepletených s kipu, ktoré s našlo na zámku).  Ich návšteva bola ale prezradená a prilákala na hrad inkvizícu a španielov, ktorí sa chceli pokladu zmocniť. Tí po príchode na hrad vyhľadali princeznú a keď im odmietla povedať, kde je mapa k pokladu, vyviedli ju von a zavraždili. Pravdepodobne si mysleli, že mapu prehltla, pretože princeznej dýkou rozpárali brucho. Jej telo bolo následne prevezené do Červeného kláštora a neskôr pravdepodobne pochované niekde na Morave, kde mal rod značné majetky a kam Sebastián Berzevicz posiela aj vnuka Antona z obavy o jeho život.

Informácie o poklade Inkov sa mali nachádzať v záveti, ktorý Umina napísala pre svojho syna Antona v roku 1797 a ukryla na hrade. Práve ten údajne našiel jeho potomok Andrej Benesz v spomínanej skrýši.

Posledný žijúci účastník tejto udalosti Franciszek Szydlak na to spomínal takto: „V roku 1946 prišiel Benesz, so svojimi priateľmi a ženou. Zavolal políciu, starostu, kapitána pohraničnej stráže v Bochni a za prítomnosti týchto úradníkov odkryl horný schod v bráne nad nádvorím. Pod schodom našiel v piesku asi osemnásť centimetrov dlhú olovenú rúrku, ktorá bola na oboch koncoch zaklepaná . Benesz z jednej strany rúrku nožom rozkrojil, zvnútra vytiahol dvanásť šnúrok, na ktorých boli naviazané rôzne uzly a povedal nám, že to je písmo Inkov – kipu, v ktorom jeho predkovia zapísali cestu ku kráľovskému dedičstva.“

Inca_Quipu

Skúmaniu pravdivosti tejto legendy sa dlhé roky venuje aj poľský novinár Alexander Rowiński. Ten pre nedostatok historických prameňov, spojil svoje sili s Nadáciou pre pomocný výskum – Tajomstvo vekov, ktorá v rámci projektu Inkovia v Poľsku požiadala o pomoc, pri objasnení celého príbehu médium. Médiu sa vraj podarilo nadviazať kontakt so zosnulou princeznou Uminou a vďaka týmto informáciam sa podarilo zrekonštruovať chronologicky tragický príbeh inkskej princeznej.

Zápis v uzlíkovom písme, ktorý sa našiel na hrade sa žiaľ nepodarilo rozlúštiť a mapa sa v schránake nenachádzala. Andrej Benesz, podobne ako ostatní členova rodiny, zomrel za záhadných okolností a pritom sa stráca aj zápis, ktorý našiel. Môžeme sa iba domnievať, či sa dostal tak blízko k rozlúšteniu záhady pokladu, že musel byť zabitý, alebo ho možno postihla stará kliatba, ktorá má údajne ochraňovať posvätné dokumenty Inkov.

foto: Vlado Král

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Niedzica_Castle

http://www.pieniny.sk/ciele/niedzica/niedzica.html

http://zahadolog.webnode.cz/products/legendarni-poklad-inku/

http://www.mysteryfilm.cz/a/posledni-princezna

http://poznajpolske.onet.pl/malopolskie/zamek-w-niedzicy-i-tajemnica-skarbu-inkow/x6qnx

https://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II

https://en.wikipedia.org/wiki/Quipu

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.