Historické okienko Kultúra & umenie Literatúra Zaujímavosti

Spoznajte digitálnu knižnicu kramárskych piesní Špalíček

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Digitálna knižnica kramárskych piesní Špalíček ponúka záujemcom takmer 4000 digitálnych kópií výtlačkov zo 17 – 19. storočia. Tieto drobné tlače obsahujú kramárske piesne, modlitby a iné texty.

Kramárske piesne sú príbehy a zážitky interpretované formou spevu, kombinovaného s rozprávaním a kreslením situácie. Kramárske piesne môžeme zaradiť do mestského folklóru.  V taliančine majú názov cantastoria (spievať príbeh) a sem sa viažu aj ich počiatky.

V 16. storočí bol v taliansku modlitebný spev často doprevádzaný  ukazovaním príbeh na farebných zvitkoch. V svetskom prostredí sa takéto piesne nazývali cantambanco (spievajúca lavička). Pri speváckom prednese stál prezentujúci na lavičke a palicou ukazoval na obrázky súvisiace s príbehom.

V strednej a severnej Európe sa začala takáto forma piesní používať na oznamovanie „senzácií“ ako boli vraždy, požiare, smrť, aféry, škandály atď… Dá sa povedať, že išlo o istú dobovú formu bulváru.

Špalíček ocení každý kto sa zaujíma o to, čím sa bavili, a čo zaujímalo našich bežných predkov. Spracovanie a ovládanie digitálnej edície je jednoduché a intuitívne. Najzákladnejšie vyhľadávanie funguje na základe kľúčových slov, ktoré sa vám zobrazia keď vkladáte text do vyhľadávacieho formuláru. Tiež možno hľadať podľa miesta, autora, signatúry atď… Jednotlivé tlačoviny sú spracované vo forme digitálnych faksimile. Čo poteší hlavne odborníkov je, že pri záznamoch nájdu informácie spracované vo formáte XML.

Dajú sa tu nájsť tituly ako: Tři písničky v nově složené: První je o Manželstvu. Druhá proč na nás Pán Bůh soužení dopouští: Třetí o české zemi, Truchlivý zpěv o smrti Františka Finka, šenkýře Břehského na panství Pardubském, či Truchlivá píseň, kterak jistý sklepník Václav F…a svojí milenku dne 11. prosince těžkými ranami zmordoval, jež v 15 hodinách teprve zemřela, což se z písně této vyrozumí.

http://www.spalicek.net

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kramářská_píseň

https://en.wikipedia.org/wiki/Cantastoria

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.