Lifestyle Veda a technika Zaujímavosti

Smrteľná choroba zvaná Starnutie

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Starnutie a jeho vnímanie

Postupné starnutie nodvratiteľne spojené s biologickou smrťou a jeho dôsledky, v podobe vzniku filozofických systémov a náboženstiev, rôzne vysvetľujúcich metafyzické otázky trápiace ľudstvo, je súčasťou spoločnosti už od Adama a Evy. Každá kultúra sa v priebehu dejín vyrovnávala s touto súčasťou života iným spôsobom.  Vikingovia verili, že padlí bojovníci odchádzajú do Vallhaly, kresťania veria, že duša odíde do neba alebo do pekla, iní veria na reinkarnáciu. Egypťania kládli na pohrebné rituály a zabezpečenie posmrtného života dôraz snáď ako nikto iný. Prevládala predstava, že je dôležité zachovať si telesnú schránku po smrti čo najdlhšie neporušenú, pretože v nej prebýva duša. Aj vďaka tomu bola egyptská medicína na tak vysokej úrovni a ovládala techniku mumifikácie.

Nezmary

Všetko toto kvôli starnutiu, ktoré nás so smrťou neoddeliteľne spája. Čo ak sme ale mali na vec doteraz zlý uhol pohľadu? Vnímame proces starnutia vedúci k biologickej smrti správne? Nemali by sme na starobu hľadieť ako na akú-koľvek inú chorobu, ktorej výsledkom je biologická smrť? Sama príroda nám dáva príklady, že biologická smrť spôsobená starnutím, nie je pravidlom. Existujú živočíchy, ktoré nepodliehajú biologickému starnutiu a z toho plynúcej smrti. Patria sem napríklad sladkovodné polypy, tzv. nezmary, napr. nezmar obyčajný (Hydra vulgaris), nezmar hnedý (Pelmatohydra oligactis), nezmar zelený (Chlorohydra viridissima).

Startnutie, a čo teda s ním?

Pozrime sa na to, čo vlastne starnutie je. Biologické starnutie je proces, ktorý je dôsledok involúcie (postupné zhoršovanie a degradácia) štruktúr a funkcií orgánov, zhoršenia adaptačných a regulačných funkcií, poklesu imunity, zníženého zmyslového vnímania. Tieto „symptómy“ sú podľa vedcov spôsobené postupným skracovaním telomér, koncových častí chromozómov, ktoré podľa súčasných výskumov úzko súvisia s ľudskými chorobami a s dĺžkou života.

Teloméry sú merače veku našich buniek. Každým delením buniek sa teloméry skracujú a predĺžiť ich môže len enzým telomeráza. Vždy, keď sa bunka rozdelí, nastáva duplikácia celého jej genómu a skráteniu teloméry. Ak sa teloméry príliš skrátia a bunky sa prestanú deliť nastáva postupný proces ich degradácie a rozpadu štruktúr (orgánov), ktoré tvoria a ich znefunkčneniu.

Náhľad na starobu ako na chorobu a teóriu o telomérach si osvojila aj Elizabeth Parrish, CEO americkej spoločnoti Bioviva. Táto firma si kladie za cieľ sprístupniť všetkým ľudom regeneratívnu medicínu založenú na génovej a bunkovej terapii.  Parrish sa zaradila k líderkám hnutia tzv. biohackingu tým, že odmieta vidieť starnutie ako základný fakt života a hovorí o ňom ako o diagnóze. Sama je tiež tzv. pacientom „nula“ (zero) pri výskume génovej a bunkovej terapie namierenej proti starnutiu, ktorú vyvíja firma Bioviva. Koncom roka 2015 podstúpila dvoj-fázovú génovú terapiu. Pri prvom ošetrení, hovorí, že dostala follistatinové injekcie do svalov, ktoré pri pokusoch na zvieratách preukázali, že zvyšuje svalovú hmotu. Pri druhom ošetrení dostala intravenózne dávku vírusov, ktoré obsahujú genetický materiál na výrobu telomerázy, proteínu, ktorý regeneruje teloméry.

Na oznámenie Elizabeth Parrish o úspešnom podstúpení génovej terapie zameranej proti starnutiu sa objavili aj negatívne reakcie. Timothy Caulfield, profesor Právnickej fakulty a Fakulty verejného zdravia na University of Alberta hovorí: „Možno, že je pacientom nula, ale iba pre šírenie pseudovedy, k čomu dôjde po zverejnení jej príbehu.“ Caulfield poukazuje na to, že vývoj technológie firmy Bioviva postráda vedeckú prísnosť, (iba jeden ľudský pacient) a že môže dôjsť k jej zneužitiu rôznymi špekulantami, uvedomujúcimi si jej cenu.  „Ľudia zabúdajú, že väčšina klinických štúdií nevyjde.“ hovorí Caulfield. „Lieky často vyzerajú naozaj sľubne pri testoch na myšiach, ale pri ľuďoch býva výsledok iný.“

Skrátené výňatky z rozhovoru s Elizabeth Parrish pre www.inverse.com

Čo vás prinútilo uvedomiť si, že starnutie je choroba a nie prirodzený proces?

„Ja som sa z počiatku venovala detským ochoreniam, takže som na toto zistenie, že biologické starnutie je v skutočnosti choroba som nebola zrovna pripravená. Môj názor sa v tomto smere zmenil po návšteve jednej vedeckej konferencie…“

Rozhodne ide v tomto smere o podstatnú zmenu vnímania.

„V podstate som musela zmeniť svoje myslenie a začať sa pozerať na bunky v tela ako na počítače, ktoré sú k niečomu naprogramované… Chyby v programovaní sa prejavujú ako genetické defekty. U niekoho sa prejavia skôr u niekoho neskôr. Každopádne sa týkajú každého z nás a nakoniec vedú k starnutiu…“

Ak sa na vec pozrieme takto, tak ide o problém, ktorý je omnoho závažnejší ako všetky choroby.

„Spočiatku som si predstavovala, že cesta k riešeniu problému starnutia bude oveľa jednoduchšia. Potom som si uvedomila, že tento problém sa týka každého z nás. Nie je to choroba sirôt alebo malej skupiny detí. Vlastne každý z nás má túto chorobu a navzájom ju dedíme. V tej chvíli ma to určitým spôsobom zmobilizovalo. V tom zmysle, že som si uvedomila, že je to väčší problém, ktorý sa mi pred touto zmenou vnímania, zdal oveľa ľahšie riešitelný…“

Minulý rok ste šla do Kolumbie, kde ste podstúpili prvé kolo Bioviva génovej terapie. Vystavili ste sa obrovskému riziku.

„Život je veľmi riskantný, a zárukou je iba to, že každý zomrie na nejakú z chorôb. Ak sa nám podarí začať používať našu technológiu u pacientov v poslednom štádiu chorôb a doshovať pri ich liečbe dobré výsledky, mohli by sme sa postupne prepracovať až k preventívnemu aplikovaniu týchto metód u každého človeka… Ja osobne sa cítim po tejto liečbe výborne a už čoskoro zverejníme prvé dáta…“

Ak k tomu skutočne dôjde, bude mať každý rovnaký prístup k týmto typom terapie?

„Určite. Táto technológia si prejde podobým vývojom ako iné technológie, napríklad počítače alebo mobilné telefóny. Najprv je technológia je veľmi nákladná, pretože je nová. Je to ako budovať superpočítač ale postupne bude mať každý iPhone. A tak ako iPhone sa aj táto technológia sa stane bežnou súčasťou života…“

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Telomere

https://www.technologyreview.com/s/542371/a-tale-of-do-it-yourself-gene-therapy/

http://bioviva-science.com/

https://www.inverse.com/article/14614-gene-therapy-makes-bioviva-ceo-elizabeth-parrish-younger-blunter-and-resolute

https://www.theguardian.com/science/2016/jul/24/elizabeth-parrish-gene-therapy-ageing

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.