Kultúra & umenie Výtvarné umenie

Schemnitz Gallery – Vernisáž výstavy „Nie sme tvoje hračky“

„Galéria Schemnitz vznikla v roku 2013.  Od začiatku sme sa chceli venovať tvorbe najzaujímavejších osobností zo súčasnej mladej a strednej generácie slovenských autorov s pomocou renomovaných kurátorov.

Sme neziskový projekt, ktorý prevádzkuje Združenie na podporu umenia Terra Artis.

Prvotne sme sa profilovali ako galéria maľby, kresby a grafiky s tým, že sme plánovali postupne pridávať aj iné médiá k čomu momentálne aj dochádza. Upúšťame od toho, že výstavný program sa bude prioritne venovať len spomínanej maľbe, kresbe a grafike a rozširujeme ho o  nové, zaujímavé formy a médiá.

Okrem výstavnej činnosti chceme venovať pozornosť vzdelaniu a šíreniu osvety o súčasnom umení a to nie len slovenskom, ale povedzme i európskom či svetovom, formou rôznych vzdelávacích programov, prednášok, filmov, spoluprác so školami, tvorením databáz  materiálov, ktoré môžu využívať učitelia aj študenti.“   Galériu Schemnitz v Banskej Štiavnici predstavuje galerista Ivan Ladziansky.

7. apríla 2017 sa v priestoroch galérie uskutočnila vernisáž výstavy „Nie sme tvoje hračky“, ktorá potrvá do 21. mája 2017.  Samotnú výstavu i tvorbu autorov Michala Černušáka a Mareka Kvetana približuje kurátor Vladimír Beskid.

„Predstavujeme maliara Michala Černušáka a sochára Mareka Kvetana, takže vzniká istý dialóg medzi týmito dvoma médiami.  Obaja majú mnoho spoločného. Sú takmer z jednej generačnej vrstvy a sú absolventmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Nastúpili na scénu po roku 2000 a akútnym spôsobom reflektujú súčasný svet s istým globálnym, kritickým a ironickým odstupom. Každý však zo svojho pohľadu.

Kým Michal Černušák má nadhľad nad globálnymi problémami. Vo víre krachov kapitálu, kríz ale aj zlyhania politikov, korporácií, developerov sa v jeho  maľbách často objavujú aj hračky.  Názov výstavy „Nie sme tvoje hračky“ sme vybrali, nakoľko sme ešte stále aj my slobodní ľudia a nakoľko sa stávame súčasťou manipulatívnej hry medzinárodných korporácii, politických skupín či ideologických skupín.

 

Marek Kvetan je skôr opačný prípad. Takisto reflektuje súčasnosť, ale skôr z komornejšieho, intímneho pohľadu v súvislosti s interiérom. To znamená potrebou luxusu a na druhej strane malomeštiackeho vkusu. Vytvára kolízne, krízové až absurdné situácie predstavujúce systém postavený na hlavu:  lustre, ktoré nevisia zo stropu, ale  stoja na zemi, jeleň, ktorý je vypchatý a visí dolu hlavou,  zvinutý koberec hrajúci turecké disco, boxerské rukavice obložené lacnou bižutériou a podobne.

Sú odlišní ale majú spoločný model, ktorým je súčasnosť, aktuálne problémy a kritický a ironický osud.“

Vladimír Beskid celkovú spoluprácu s galériou hodnotí kladne.

„Teraz sme len na začiatku cesty. Dnes sme otvorili výstavnú sezónu. Z mojej strany ako kurátora môžem povedať, že som spokojný. Fungovalo všetko na čom sme sa dohodli. Dobre sa nám inštalovalo. Tím je tu skvelý.“

O  dojmoch z vernisáže i o tom, akým spôsobom vznikala spolupráca na výstave, hovorí aj jeden z vystavujúcich umelcov Michal Černušák.

„Prvé dojmy sú veľmi dobré. Prišlo veľa ľudí,  za čo sme veľmi radi a všetci sa z toho tešíme. Spolupráca nás dvoch s Marekom vznikala tak, že nás oslovil Vladimír Beskid, ktorý videl v našej tvorbe isté paralely. Mne sa na tom páči, že je to kombinácia mojich obrazov s inštaláciami a objektmi  Mareka Kvetana, ktoré na seba reagujú  a dobre sa dopĺňajú.“

 „Čo sa týka techniky je to veľmi podobné ako bola výstavba barokového obrazu. Používam ale aj všetky novodobé technológie, ktoré sa dajú v maľbe použiť. Ale len maliarske techniky, žiadne iné. Napríklad používam aj airbrush, akrilovú maľbu, olejovú maľbu, olejové lazúry a všetko čo môžem technologicky použiť a zmixovať. Tým dostávam priestor aj optiku priestoru na základe fyzikálneho vrstvenia pigmentov. 

Pri tvorbe ma inšpiruje globálne dianie, politika alebo aj pôsobenie korporácii a nadnárodných podnikov a koncernov a ich boj o rôzne teritóriá. Potom samozrejme akékoľvek problémy, ktoré ma oslovia, ktoré sa týkajú našej spoločnosti  alebo sociálneho diskurzu.Opisuje svoju tvorbu Michal Černušák.

O plánovaných výstavách i ďalších aktivitách galérie Schemnitz hovorí v závere galerista Ivan Ladziansky.

„Najbližšie predstavíme výstavu Jiřího Surůvku, vysokoškolského pedagóga z Ostravy, ktorý bude mať u nás aj prednášku.  Bude to niečo nové a pomerne odvážne.

Hlavným vyvrcholením  letnej sezóny bude výstava Vlasty Žákovej, ktorá pri objektoch a obrazoch využíva textílie. Sú to rovnako veľmi zaujímavé a odvážne veci.

Poslednou z nášho cyklu výstav bude výstava Jána Vasilku,  jedného z najrešpektovanejších slovenských autorov.

Koncom roka plánujeme ešte jednu samostatnú výstavu Bohuša a Moniky Kubinských, ktorá sa uskutoční mimo nášho cyklu výstav.

 Viac informácii o činnosti galérie nájdete aj na http://www.schemnitz.sk/

O autorovi

Miroslava Luptáková

Miroslava Luptáková

Je študentkou žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Už niekoľko rokov pôsobí ako dobrovoľníčka filmového seminára 4živly, pričom posedné roky aj ako asistentka v oblasti PR. Dobrovoľníctvu sa venovala aj v rámci festivalu kabaretu a pouličného umenia Amplión v Banskej Štiavnici. Pôsobila aj ako lektorka v galérií Schemnitz Gallery, zameranej na súčasné slovenské výtvarné umenie.