Hudba Kultúra & umenie

Rozhovor: Ján Michálik z folklórneho súboru Živel

Pavel Chodúr

Na Slovensku je množstvo folklórnych súborov. Mnohé z nich sú známe, ale predsa sa medzi nimi nájde množstvo odlišností a tiež rozdielny prístup k práci. Čím je podľa vás FS Živel špecifický oproti ostatným?

Na Slovensku máme veľa folklórnych kolektívov, ktoré sú čímsi špecifické a odlišné oproti ostatným. Živel má od samého začiatku pôsobenia snahu o zachovanie si svojej vlastnej tváre predovšetkým prostredníctvom javiskovej prezentácie folklóru, ale aj v spôsobe riadenia a vedenia samotného súboru, a taktiež aj možno osobitou predstavou o úlohách a funkciách folklórnych súborov na Slovensku v súčasnej dobe. Cieľom našich predstavení nie je len povrchné a neúplné interpretovanie choreografických, muzikantských či speváckych čísel. Snažíme sa ponoriť do bádania po všetkých dostupných detailoch, ktoré ovplyvnili daný jav, aby sme mohli dôveryhodne a „po svojom“ interpretovať svoju inšpiráciu. Predstavenia chceme prispôsobovať vkusu dnešnej doby tak, aby oslovili čo najširšie spektrum divákov, no zároveň aby pôsobil edukačne a príťažlivo pre súčasnú generáciu, ktorá častokrát nemá predstavu o slovenskom folklóre ako takom. Úlohou folklórnych súborov v súčasnosti je podľa nás, okrem prezentácie choreografických diel na javisku aj informovanie, osveta a vzdelávanie spoločnosti v oblasti tradičnej kultúry a ľudového umenia.

Prečo si myslíte, že tradície fungujúce v našej kultúre odnepamäti postupne zapadajú prachom?

Je to výsledkom viacerých faktorov, avšak v súčasnej dobe je čoraz viac ľudí, ktorí sa snažia o ich zachovanie, alebo aspoň o ich pripomenutie a poukázanie na fakt, že vôbec existujú. O mnohých však máme už len útržkové prípadne neúplné informácie

DSC_0530-1

Folklór a zvyky sú to čo nás tvorí ako národ uprostred celej šialenej globalizácie. Predsa je to ale súčasť kultúry, ktorá nie je až tak veľmi popularizovaná. Čo sa musí stať aby sa to zmenilo?

V prvom rade sa musí zmeniť všeobecná predstava o folklóre na Slovensku a jeho forma prezentácie. Napriek tomu, že na Slovensku máme mnoho folklórnych podujatí, folklórnych súborov a skupín, predstava o tradičnej kultúre je veľmi skreslená. Bohužiaľ za to vďačíme predovšetkým rôznym šlágrovým a senzačným televíziám a hudobným i tanečným zoskupeniam. Tradičná kultúra má obrovskú dušu a energiu a najdôležitejšie je opäť naučiť ľudí tieto veci vnímať a predovšetkým poznať. Riešenie vidím s časti v školstve, kde je podľa môjho názoru veľká medzera vo vzdelávaní mládeže v oblasti kultúry ako takej.

Množstvo ľudí si určite myslí že sa jedná len o prezentovanie tradičných piesní, tanca a hudby. Ale vy pripravujete predstavenia, ktoré majú aj dramatický základ a nejaký príbeh. Podľa čoho si vyberáte témy?

Je to rôzne. Samotná história a život ľudu na území Slovenska ponúkajú množstvo inšpirácií a tvoria asi najväčší základ pri tvorbe predstavenia, alebo choreografie. Taktiež rôzne veľké množstvo zaujímavých podnetov obsahujú príbehy ľudí, ľudové piesne, povesti, legendy či rozprávky. Myslím si, že tém na predstavenie je naozaj mnoho, tá náročnejšia časť prichádza pri samotnej realizácii, kedy je potrebné vyjadriť konkrétnu myšlienku tak, aby ju divák pochopil a aby sme folklórny materiál použili v javiskovej podobe čo najvhodnejšie a zároveň originálne.

Zivel_06

Skúste nám trochu priblížiť vaše predstavenie „ PREMENY“?

Námetom programu bol život. Život ľudí, v ktorom dochádza prirodzene v závislosti od doby k situáciám, ktoré ho zmenia, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Zmeny v rámci spoločenského či rodinného stavu, politické i ekonomické súvislosti, ktoré prinášajú okrem prirodzených premien mnohokrát prekážky v živote a s ktorými sa musel ľud vyrovnať, prípadne sa prispôsobiť. Jednoducho s nimi musel žiť a stali sa prirodzenou súčasťou jeho osobného, rodinného i spoločenského života.

Komorné tanečno-dramatické predstavenie „PREMENY“ vyobrazuje okamihy v živote od narodenia, cez mládenecký a dievocký stav, manželstvo, vojenčinu či odlúčenie od domova i rodiny, a to osobitým spôsobom, prostredníctvom ľudovej hudby, spevu a tanca, prispôsobeným súčasným podmienkam a potrebám diváka, ale v duchu zachovania tradičných charakterových a štýlových špecifík vybraných folklórnych oblastí. Jednotlivé obrazy dopĺňajú a spájajú originálne animácie Martina Machálika a texty Jozefa Kollára, ktorým hlas prepožičal Marek Ťapák.

IMG_0656

Aké sú najväčšie úskalia a problémy keď vediete takýto súbor?

Myslím, že sú to štandardné problémy, s ktorými sa stretávajú mnohé súbory a to zabezpečiť adekvátne podmienky pre činnosť súboru. Nakoľko náš súbor nezastrešuje žiadna organizácia, či škola a funguje len ako občianske združenie, je potrebné vynaložiť naozaj veľké úsilie na finančné zabezpečenie od ktorého závisí celkové fungovanie živlu. Veľkú pomocnú ruku nám v tomto smere podal Komorný folklórny súbor Szőttes, vďaka ktorému máme k dispozícii kvalitnú tanečnú sálu.

Čo je vás veľký sen? Veľká vízia?

Tých snov a vízií je veľmi veľa, ale nedajú sa všetky dosiahnuť ihneď. Máme jasnú predstavu o konkrétnom cieli, ku ktorému sa snažíme dopracovať, avšak postupne, precízne a zodpovedne krok po kroku. Aktuálnou víziou je nové hudobno-tanečné predstavenie súboru, ktoré bude náročné na realizáciu aj vďaka určitej dávky kontroverznosti a priamosti, ktorú chceme predstaviť divákom priamo na scéne.

Zivel_09

Na čo sa od vás môžeme tešiť najbližšie?

Okrem spomínaného nového predstavenia na ktorom pracujeme má Živel ambíciu priniesť do folklórneho hnutia na Slovensku aj nové a netradičné formy prezentácie folklorizmu, ktorými chceme priblížiť ľudovú kultúru predovšetkým súčasnej generácii mladých ľudí.

Kto sa môže u vás stať členom? A aké sú podmienky prijatia?

Raz ročne vyhlasuje Živel konkurz na nových členov vo veku od 16 rokov do hudobnej, tanečnej i speváckej zložky. Podstatná je motivácia a nadšenie do práce, vzťah k ľudovému umeniu, ale taktiež aj technické schopnosti a zručnosti.

Zivel_03

Kde vás môžeme najbližšie vidieť?

V tomto roku sa chceme divákom predstaviť naozaj na mnohých slovenských folklórnych festivaloch a podujatiach. Nakoľko festivalové programové rady kompletizujú finálne verzie jednotlivých podujatí na rok 2016 práve v tomto období, je ťažké hovoriť o konkrétnych termínoch a lokalitách so stopercentnou určitosťou. Avšak v týchto dňoch chystá Živel spustenie novej webovej stránky, na ktorej bude k dispozícii aj harmonogram a plán predstavení na aktuálnu sezónu, ale i mnohé ďalšie informácie o našej činnosti.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Určite je pre mňa a celý súbor najväčším úspechom to, ako rýchlo sa dokázal postaviť na vlastné nohy. Súbor, ktorý vznikol doslova na zelenej lúke, sa verejnosti predstavil s komplexným programom v bratislavskom Teatro Wüstenrot už po pár mesiacoch od svojho vzniku a za pomerne krátku dobu sa zúčastnil na množstve domácich i zahraničných folklórnych podujatiach. Za veľký úspech pokladám aj to, že od vzniku súboru neupadlo nadšenie a zanietenie jeho členov a práve naopak, stále sa stupňuje a utužuje.

Folklórny súbor Živel môžete sledovať aj na facebooku https://www.facebook.com/FolklornySuborZivel/

O autorovi

Pavel Chodúr

Pavel Chodúr

Študoval na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia. Tu sa začal venovať písaniu scenárov. Je podpísaný pod prvú slovenskú adaptáciu komiksu v réžií Romana Gregoričku Orfeova pieseň. Venuje sa kreatívnemu písaniu, réžií svojich vlastných diel, herectvu. Rád cestuje a píše o svojich cestách denníky. Niekoľko rokov fungoval v amatérskom divadle ako scenárista a herec a v súčasnosti pracuje pre castingovú agentúru Cine-jessy tiež na pozícií kreativca. Inak vo voľnom čase číta, píše, pozerá, počúva a keď mu zostane chvíľa voľného času ide sa prejsť.