Architektúra Kultúra & umenie

RAAMWERK: ARCHITEKTÚRA AKO REMESLO

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonického ateliéru RAAMWERK z belgického Gentu.

Prednáška sa koná vrámci projektu SINGULARCH. SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Od roku 2012 sa predstavili architekti a architektonické ateliéry: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín). Veľmi nás teší, že v roku 2018 naše prvé pozvanie prijali architekti RAAMWERK (Gent). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna pre nás všetkých. Predskakovať hlavnej prednáške bude diskusný formát AKO SA TO : začne. Témou chceme nastupujúcim prvákom priblížiť cestu architekta, proces tvorby a vôbec „ako sa to celé začne“ práve na pôde fakulty. Do diskusie prijali pozvanie architekti Pavol Paňák a Martin Kusý z BKPŠ a mladí architekti z ateliéru GRAU – Andrej Olah a Filip Marčák.

19.09.2018 | Fakulta architektúry STU – Aula Emila Belluša, Námestie slobody 19, Bratislava

19:00 | AKO SA TO : začne | Pavol Paňák + Martin Kusý (BKPŠ) a Andrej Olah + Filip Marčák (GRAU)

20:00 | SINGULARCH: RAAMWERK (Gent, BE) | Freek Dendooven a Gijs De Cock

Prednáška ateliéru RAAMWERK sa uskutoční v anglickom jazyku a vstup na podujatie je voľný.

 RAAMWERK ­– ARCHITEKTÚRA AKO REMESLO

„Budovať pre nás znamená vytvoriť rámec pre každodenný život. Denné svetlo, materiály a proporcie sú jediné aspekty, ktoré ako architekti môžeme použiť.“

Gijs De Cock, Freek Dendooven a Jon D´haenens. Trojica mladých kamarátov zo školy v Gente, ktorí v roku 2014 založili ateliér s ambíciou realizovať architektúru, ktorá sa snaží vytvoriť rámec pre ideu – myšlienku, ktorá rieši zadanie špecifickými otázkami stavajúc na bohatej architektonickej histórii a stavebných tradíciách – RAAMWERK. Od svojho vzniku ateliér pracuje na portfóliu rôznych projektov v rôznych veľkostiach. Ich základným cieľom je vytvoriť staviteľnú architektúru, ktorá je charakterizovaná kritickým sociálnym, programovým a ekonomickým výskumom.

Unikátne charaktery projektov dokazujú, že zaujímavé formy riešenia začínajú jednoduchým gestom a že architektúra môže istým spôsobom presahovať čisto fyzické aspekty budovy a byť tak silným sociálnym nástrojom. Predmety ako pragmatické usporiadanie, medzipriestor, veľkorysosť až krajná pedantnosť detailu sú zreteľne vrytým rukopisom.

http://www.raam-werk.com

RAAMWERK: Gijs De Cock, Freek Dendooven, Jon D´haenens | Photo: Stijn Bollaert

RAAMWERK: Atelierwoning | Location: Mariakerke, Belgium | Photo: Stijn Bollaert

 RAAMWERK: Wolterslaan | Location: Sint-Amandsberg, Belgium| Photo: Stijn Bollaert

RAAMWERK: Duinhelm | Location: Oostende, Belgium

RAAMWERK: Halewijnkouter | Location: Drongen, Belgium

RAAMWERK: Lichtervelde | Location: Lichtervelde, Belgium

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), veľmi nás teší, že v roku 2018 naše prvé pozvanie prijali architekti RAAMWERK (Gent). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

Facebook: https://www.facebook.com/events/275505886607333/

SINGULARCH sa uskutoční počas podujatia MANIFEST 2018. Leto je takmer pred deadlinom, a to znamená nový školský rok aj na Fakulte architektúry. Prídťe sa zoznámiť s novými prvákmi, privítať so starými spolužiakmi a spoločne sa zabaviť už šiesty rok na MANIFEST v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

 

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz