Hudba Kultúra & umenie

Ján Cikker: Slovenská suita

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Ján Cikker (29. júl 1911, Banská Bystrica – 21. december 1989, Bratislava) bol slovenský skladateľ, ktorý patrí spolu s Eugenom Suchoňom a Jánom Cikkerom k predstaviteľom slovenskej hudobnej moderny. Svojou tvorbou zasiahol do vývoja hudobnej drámy 20. storčia. 

Názov: Slovenská suita;

Vznik: 1943;

Dĺžka: 23 min.


Slovenskú suitu Cikker skomponoval v priebehu piatich týždňov. Dĺžka práce, ktorú strávil nad partitúrou je dôkazom jasnoti a priamočiarosti nápadu stojaceho za kompozíciou. Zároveň poukazuje na talent a skladateľské schopnosti Jána Cikkera. Slovenská suita má päť častí, ktorých atmosféru a príbeh približujú jednotlivé názvy.

Prvá časť

Slovenská suita Jána Cikkera, začína časťou „Na zelenej lúke“. Jej názov v nás vyvoláva pocit, že sa bude jednať o kompozíciu prepojenú s ľudovou hudbou. Hlavná melódia znie povedome, ako nejaká ľudová pieseň.  V skutočnosti ide o originálnu melódiu, ktorou Ján Cikker demonštruje dokonalé vystihnutie charakteristických čŕt folklórnej tvorby. Ostinatívny rytmus a sposôb kulminácie v jednotlivých pasážach vyvoláva reminiscenie Svätenia jari, Igora Stravinského. Hudba má vzletný a radostný charakter, v ktorom sa odzrkadľuje aj samotný názov jarnej „zelenej lúky“.

Druhá časť

 „Moja milá kde si?“ je časť, ktorá začína rozprávať ľúbostný príbeh. Úvodné tóny tejto časti, ktoré sú variáciou hlavnej melódie z prvej časti, nastoľujú pokojnú romantickú atmosféru. Pri hudbe si môžeme predstaviť šuhaja hľadajúceho dievčinu v čerešňovom sade. Intenzita hudby dramaticky narastá a nakoniec v tichosti končí, čo predpovedá, že hľadanie je neúspešné.

Tretia časť

„Sivé očko, biele líčko“ rozpráva o stretnutí milovanej osoby. Hudba v niektorých momentoch pôsobí tajomným dojmom, ktorý je v kontraste s radostným tanečným charakterom hudby, a predzvesťou toho ako toto stretnutie dopadne.

Štvrtá časť

„Keď srdiečko pobolieva“ nadväzuje na tretiu časť. Začiatok tejto časti otvára pomalá, melancholická téma, symbolizujúca emócie z nevydareného vyznania lásky. Téma sa pomaly obmieňa a intenzita napätia v jednotlivých nástrojových skupinách narastá, v závere časti kulminujúc vo zvuku celého orchestra.

Piata časť

Posledná časť „Jano, Jano, ty si zbojník“ nás presúva späť do prostredia slovenskej dediny. Hlavný zbojnícky motív tejto časti Cikker podrobuje variáciam a následne ho konfrontuje so štylizovanou hudbou rómskej kapely. Tanečný charakter tejto časti predstavuje návrat k našim koreňom, a z orchestrálnej pasáže, ktorá privádza Slovenskú suitu do finále, vyžaruje istá komická naliehavosť  a zároveň prirodzená radosť z nespútaného života.

Zdroje:

Ľubomír Chalúpka: Cestami k tvorivej profesionalite, Bratislava 2015

 

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.