Historické okienko Zaujímavosti

Henry IV. Uchvatiteľ trónu (druhá časť)

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Nástup na anglický trón

Po zajatí Richarda II. na zámku Flint Castle sa s ním Henry z Bolingbroke vydáva na cestu do Londýna. Tu je 1. septembra kráľ zatvorený v Tower of London a Henry zvoláva zasadnutie parlamentu. Svoj pôvodný zámer, ktorým bolo znovu-získanie dedičstva po Jánovi z Gentu, ktoré mu kráľ Richard II. odoprel, Henry rozšíril a teraz už bolo jeho cieľom zasadnúť na anglický trón. To nebolo ale také jednoduché, ako sa to možno zdá. Teda, že zosadíme zlého kráľa a trón prevezmeme, ale bolo potrebné tento akt nejakým spôsobom aj obhájiť.

Richard II. sa vzdáva Henrymu II. na Flint Castle

Henry obhajoval svoje konanie tým, že Richard II. bol tyranom, ktorý nevedel vládnuť a krajine priniesol viac škody ako úžitku. Problém ale nebol v tom, že by nemal pravdu o kráľovi Richardovi II. ale v tom, že Henry bol až ďalším následníkom v poradí po Edmundovi de Mortimer, ktorý bol v tom čase ešte dieťa.

Túto prekážku Henry prekonal zdôraznením, že jeho právo na nástupníctvo je determinované mužskou línou, kdežto Edmunda pre nástupníctvo predurčovala línia smerujúca k jeho babke. Henry mal teda silnejšiu pozíciu, keďže rovnaké práva mužov a žien v tej dobe neexistovali.

Tower of London

29. septembra 1399 po sérií zasadnutí parlamentu a rokovaní v Tower of London bol kráľ Richard II. požiadaný aby sa svojej funkcie vzdal. Nasledujúci deň bola v parlamente prečítaná jeho abdikačná reč. Tá bola následne schválená a potvrdená parlamentom, keďže reč samotná a odstúpenie nepostačovali, vzhľadom na to, že mohli byť odvolané. Toto všetko sa vraj udialo so súhlasom Richarda II., ktorý vraj neprotestoval. 13. októbra toho roku bol Henry z Bolingbroke korunovaný za kráľa Henryho IV.

Henry IV. a posledné dni života Richarda II.

Richard II. bol po týchto udalostiach prevezený späť do Toweru, následne ho previezli do Leeds a koncom roka do hradu Pontefract. Presné doklady o tom, čo sa s Richardom II. následne stalo zostávajú historikom zahalené.

Henry z Bolingbroke obhajuje svoje právo na anglický trón

Čo spraviť so zosadeným kráľom Richardom II. bola prvá úloha nového kráľa Henryho IV. Ak by ho chcel Henry IV. zavraždiť spravil by tak prevdepodobne ihneď. Namiesto toho Richarda previezol do väzenia. Možno ho nechcel popraviť pretože mu Richard II. preukázal zhovievavosť, aj keď mal pri Henrym II. dôvod popraviť ho za participovanie na povstaní.

Tento krok sa ale ukázal ako chybný a zhovievavosť sa nie vždy vypláca. Veď ako sa vypomstil tento ústretový krok samotnému Richardovi II., ktorého zosadil jeho vlastný bratranec. Už koncom roka 1399, v decembri, začali šlachtici, ktorí prišli zosadením Richarda II. z trónu o postavenie, prípadne majetky, plánovať povstanie (Epiphany Rising). To bolo v januári 1400 potlačené a krátko na to zomiera vo väzení aj Richard II. vo veku 33 rokov.

Korunovácia Henryho IV. za anglického kráľa

Jeho smrť je ale dodnes opradená rúškom tajomstva. Všeobecne prevláda názor, že Richard II. vo väzení držal hladovku (čo by sedelo aj s jeho charakterom), na ktorej následky zomre. Táto verzia ale nie je potvrdená a hovorí sa aj o tom, že po potlačenom povstavní videl Henry IV. svojho bratranca Richarda II. ako veľkú hrozbu a preto mu k smrti nejakým spôsobom dopomohol. Tým sa ale problémy kráľa uchvatiteľa nekončia.

Zdroje:

http://www.medievalists.net/2014/12/02/usurpation-henry-iv-quest-legitimacy-english-throne/https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_Englandhttps://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_England

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.