Kultúra & umenie Výtvarné umenie

Edgar Degas: Maľovať sa musí s rovnakým pocitom, s akým zločinec koná svoj čin

Edgar Degas bol jednou z tvárí impresionizmu, ale samotný maliar toto označenie odmietal. Preslávil sa maľovaním postáv z bežného života, ale najznámejšie sú jeho obrazy z baletného zákulisia.

Edgar-Hilaire-Germain de Gas sa narodil v Paríži roku 1834. Jeho otec bol bohatý parížsky bankár a matka pochádzala z New Orleans. Už od detstva často navštevoval Louvre a skúmal obrazy renesančných maliarov. Degasov otec si želal, aby študoval právo, ale čoskoro si všimol jeho maliarsky talent a začal ho v ňom podporovať. Daroval mu aj jeho vlastný ateliér na Rue Mondovi, kde sa mohol Degas venovať štúdiu kreslenia a rôznych štýlov maľovania. Od roku 1853 Degas začal navštevovať umeleckú školu École des Beaux Arts, ale prísne vyučovanie v škole ho znechucovalo a po roku z nej odišiel do Talianska, kde študoval tvorbu z čias renesancie. Keď sa v roku 1874 začala éra impresionizmu, Degas bol jedným z hlavných organizátorov prvej výstavy impresionistov – Societe anonyme des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, etc. Hoci Degas patril k popredným osobnostiam impresionistického hnutia a priatelil sa s mnohými predstaviteľmi, nesúhlasil s nimi a vytvoril si vlastný, jedinečný štýl maľovania. Vo svojej tvorbe nepoužíval základné techniky impresionizmu a nezameral sa ani na zachytenie svetla, či prírody. Zastával myšlienku, že príroda zachytená na plátne pôsobí umelo a nereálne a maliar by mal čerpať námety z vlastnej fantázie. Keď Degasovi zomrel otec, rodina sa ocitla v ťažkej finančnej situácii a maliar sa musel začať venovať umeniu na plný úväzok.

L’absinthe

Láska k divadlu a baletkám  

Hodina tanca

Degas viedol spoločensky pestrý život a bol častým návštevníkom dostihov, divadiel a rôznych koncertov. Postavy z Degasových obrazov bolo možné bežne stretnúť na ulici a vyžarovala z nich dynamika života. Dokázal obdivuhodne stvárniť ľudí v pohybe a v ich prirodzenom prostredí, čím vytvoril dojem momentky. Známe maľby baletiek pochádzajú z foyeru baletnej školy v Rue le Peletier. Jeho tvorba vyplývala z dlhého pozorovania pohybov a emocionálneho rozpoloženia tanečníc. Baletky neboli zachytené v strohej póze, ale spontánne, uprostred tanca. Tanečnice v kostýmoch sú namaľované z pohľadu diváka, jasne osvetlené a výrazne kontrastujú s okolitým prostredím. Najviac Degasových obrazov však vzniklo v zákulisí divadla a pri skúške, než pri reálnom predstavení.

Skúška

Rozsiahla zbierka aktov

Po tom, ako sa Degasovi začal zhoršovať zrak, obmedzil maľovanie v divadlách a namiesto olejových farieb začal používať takmer výlučne pastel. V tomto období vznikla aj séria ženských aktov. Aby dosiahol čo najintímnejšej atmosféry a hodnoverne zachytil ženské telo, nechal si do ateliéru nasťahovať vane a kreslá. Ženy sa tak mohli uvoľnene venovať relaxovaniu či úprave svojho zovňajšku. Degas tak mohol pozorovať i ten najmenší detail a každý pohyb tela, či už pri kúpeli, alebo pri česaní vlasov.

Vaňa

Smrť v samote

Degas svoje posledné chvíle života strávil osamote. Keď sa mu zrak zhoršil natoľko, že už nemohol maľovať, začal sa venovať sochárstvu. Sochy vyrábal najmä z vosku a následne ich nechával odlievať do bronzu. Napriek tomu, že vytvoril mnoho sôch koní a tanečníc, za celý život vystavil len jedinú – Petite danseuse de quatorze ans (Malá štrnásťročná tanečnica). V roku 1911 bol nútený sa odsťahovať zo svojho ateliéru na Rue Mondovi, kvôli demolácii. Presťahoval sa na Boulevard de Clichy v Paríži, ale na nový byt si už nezvykol a nedokázal v ňom tvoriť. Degas zomrel nepozorovane a sám v roku 1917. Pochovaný bol v rodinnom hrobe na parížskom cintoríne Montmartre.

Malá štrnásťročná tanečnica

https://www.britannica.com/biography/Edgar-Degas

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=476

http://www.vytvarnavychova.sk/maliari/43-edgar-degas

O autorovi

Romana Hladná

Romana Hladná

Študuje žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Rada leňoší v posteli s dobrou knihou v ruke a príležitostným pohárom vína. Zaujíma sa o literatúru, umenie a históriu, najmä o kuriózne fakty. Zbožňuje antikvariáty a Classical Art Memes.