ALLD – CINEMA – TRIUMPH OF THE WILL

Scene of Leni Riefenstahl’s film “ The Triumph of the will “ (1935): 100000 members of LIMITED COMPANIES and of SS past in magazine by Hitler during the Nazi congress of Nuremberg. ©Roger-Viollet / The Image Works NOTE: The copyright notice must include „The Image Works“ DO NOT SHORTEN THE NAME OF THE COMPANY

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.