Kultúra & umenie Výtvarné umenie

Čo v nás evokujú nádherné obrazy?

Obrazy. Pri vyslovení tohto pojmu si každý z nás v podvedomí nejaký predstaví, alebo sa v ňom aspoň premietne istá forma spletitých odtieňov v surrealisticko-avantgardnom duchu neidentifikovateľnosti. V pocitovej rovine určite. Každý ťah štetca, každý prudší pohyb ceruzkou, ako aj každý nápaditý zámer maliara nesie svoje osobité znaky. Niekto kreslí z prostého chcenia zachytiť neopakovateľný moment expresívna, do ktorého vložil vlastný cit a videnie krásy, niekto zo smútku, aby tým vykompenzoval to prázdno, ktoré ho trýzni. V každom prípade platí, že na rozdiel od fotografie, obraz je výplodom subjektívna, analýzou výkladu x-tých variácií, nad ktorým sa oplatí dumať z viacerých perspektív. Dá sa ním schovať a oslobodiť. Vyjadriť pocity lepšie než realistickejšími motívmi, ktoré sú častokrát tak neobratné a stereotypné v ľudskom podvedomí, že v nich daný jednotlivec nedovidí za hranicou skutočného poznania.

picasso

Kreatívna maľba Pabla Picassa – Guernica, ktorú dokončil v roku 1937. Má symbolizovať konflikt v španielskej občianskej vojne a útok na mestečko Guernica. Obraz vznikol v Paríži.

Po celú dobu ľudských dejín boli (a sú) kresby niečím nenahraditeľným. Zastúpili techniku v podobe vizuálnej náhrady kultúrnych pamiatok, karikatúr, máp, poprípade umeleckých rukopisov doby. Spolu s písaným scenárom (ako knižným, notami zosnovaným, či priamo vystavaným ku koncepčne divadelným účelom) patria obrazy k umeleckým a kultúrnym unikátom reflektujúcim hranicu humanistickej slobody, nástrojom žiarivého procesu brnkajúcim na strunu ľudskej fantázie a predovšetkým okraja tvorivosti, obdivovania, jedinečnosti, ktorou sa každé umelecké dielo odlišuje od toho druhého. A pri každom vyrojí iný typ emócií. Rovnako implicitne svojou fragmentárnou a kvalitatívnou odlišnosťou pobudne obdiv v nerovnakom množstve obdivovateľov ako pri druhom či treťom. Niektoré majú slávnostný charakter, podaktoré symbolizujú krutosť danej doby či páchanie krívd, iné sú dešifrovateľné, inokedy si zas autor ponechal tajomstvo a motiváciu vlastnej kresby až kamsi do hrobu.

munch

Slávny Výkrik Edwarda Muncha z roku 1893 je vrcholným expresionistickým dielom abstraktného umenia. Je vyjadrením univerzálneho zdesenie nočných môr ako aj iných pocitov zákutia ľudskej fantázie

Je to paradox, nakoľko onen primárne záchytný bod pri spracovávaní a tvorbe výtvarného umenia spočíva práve v zachytení a rozpoznávaní myšlienok, ktorých výsledkom je (v arogantnom duchu povedané) produkt. Tá  ťarcha i nutkanie človeka so splynutím, vyjadrením niečoho krásneho rozpovedáva, v akom úzkom spojení je centrálny i rozumový parameter výkonnej tvorby –mozog, pavučinovo naviazaný na rovnako dôležitý citový orgán tohto procesu, akým je srdce. Ruka a ostatné fyzické zložky sú už len akýmsi nevyhnutým nástrojom priebehu sfunkčnenia transformačného procesu na výsledný materiál – papier, výkres, bambus, dokonca jaskyňu či stenu bytoviek, ako terč graffitov. Obrazy napomáhajú realizovať videnie jednotlivca izolovane počnúc obdĺžnikovo-uzavretým formátom končiac vnímaním receptorov, ktoré sú schopné previezť podnet na vzruch v rámci autorovej interpretácie všeobecného posolstva, ktorý takýmto výkladom po vytvorení svojho diela zrejme často aj zaumienil.

davinvi

Posledná večera Leonarda Da Vinciho bola namaľovaná v druhej polovici 15-teho storočia. Dodnes je geniálne zostavenou rekonštrukciou tvárí a pocitov aktérov, ktorí sa jej zúčastnili

Nachádzajú sa všade, kde sa pozrieme. Je len na nás, ako vštiepime budúcim generáciám úlohu umenia vo svete a ako intenzívne ho budeme podporovať. Má to totižto hlboký sociologický i morálny dopad na vnem a pohľad okolia na jednotlivé kultúry spoločnosti, zásady etickosti a v neposlednom rade na vytýčenosť životných priorít väčšinového obyvateľstva.

Na záver ponúkam na zreteľ pozornosti zopár prekrásnych malieb (podotýkam Van Goghova Nočná kaviareň je variáciou olejomaľby) rôznych odvetví i dôb.

6

5

3

the-persistence-of-memory-1931

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.