Kultúra & umenie Výtvarné umenie

Claude Monet a počiatky impresionizmu

Monetova tvorba z historického pohľadu pôsobí ako revolučný míľnik v umení ako času na nový percepčný okamih od výnimočného rukopisu, pre špeciálne obdobie a pre novú a mladú krv výtvarných talentov. Málokto tak zadefinoval osobitú techniku na tak rôznorodých príkladoch ako práve jeho výnimočný talent. Pôvodom Francúz „založil“ umelecký smer impresionizmus, ktorý rozkvetal v druhej polovici 19. storočia a poukázal na nevyužité možnosti prítomného deja, ktorý sa v najbližších sekundách opticky mení a v každučkej milisekunde je jedinečný a nezvratný. Dôležité v jeho ponímaní nie sú individuálne veci a predmety v dielach samotných, ale ich súčinná proporcia k celku.

Po stretnutiach s E. Boudinom sa mladý Monet priučil správne miešať odtiene farieb (často však príbuzných a nie protikladných), zvýrazňovať podiely tmavej a teplej v hĺbkovom kontraste a naporúdzi intuitívne túto hladinu bipolarity vmiešavať na jednotný pôdorys. Samozrejme, ďalšie životné skúsenosti, ktoré ho doviedli k technikám a osobitostiam nazývajúcich impresionizmus sa formoval počas jeho dospievania a tým, čím sa obklopoval. Napríklad počas vojenskej služby v Alžírsku ho uchvátilo okolité nerušené prostredie, ktoré sa mierne odlišovalo od prímestsky európskeho. Vychádzal zo zásad plenérizmu, kde dominantu tvorilo pozadie prírody a čistých, nerušených dejov v akejsi prchavej roztrieštenosti a záchytnosti neopakovateľnej prítomnosti. Tieto koncepcie však najčastejšie aplikoval na priestranstvá riek, vodných nádrží a jazierok, ktoré viedli v tranzitne zlučujúci, neopakovateľný styčný kontemplatívny predel z jednej a druhej časti brehu. To, čo ich spojovalo, bolo tým tak sprofanovaným mystériom, monetovsky najneobyčajnejším a najtvarovateľnejším.

Claude Monet (1899)

Monetov súkromný profil v skratke:

Claude Monet sa narodil 14. novembra 1840 v Paríži vo Francúzsku ako syn obchodníka. Detstvo a mladosť prežil v mestečku Le Havre, kde sa začal zaoberať kresbou a karikatúrami. Do krajinomaľby ho neskôr zasvätil Eugéne Boudin, pod ktorého vedením maľoval obrazy z námorníckeho prostredia. V rokoch 1860-1862 absolvoval Monet povinnú vojenskú službu v Alžírsku, ktorú predčasne ukončil z dôvodu nakazenia týfusom. Stihol však načerpať umeleckú inšpiráciu tamojším prostredím a farebnosťou krajiny. V roku 1862 začal umelec študovať v súkromnom ateliéri Charlesa Gleyra, kde spoznal maliarov Pierre-Augusta Renoira, Frederica Bazillea a Alfreda Sisleyho. Ich vzájomné dlhé debaty o umení a spoločné maľovanie v prírode postupne vyústilo do prvotného formovania impresionizmu. Pred prusko-francúzskou vojnou utiekol Monet do Londýna (Veľká Británia), kde maľoval v miestnych parkoch a na brehu Temže.

Jeden z „kolekcie japonských mostov“ je popretkávaný nádhernou spleťou škvŕn a kontradikcie teplých farieb, kde významným mementom pre apsorbčný účinok diela tkvie v jeho vyváženosti a jedinečnosti ktoréhokoľvek úseku maľby.

Nová technika spočívala v kladení drobných farebných škvŕn vedľa seba, čím sa vytváralo akési tkanivo čistých tónov, z ktorých je prakticky vylúčená čierna farba. Obrazy boli akoby zaliate svetlom. Monet sa stal najtypickejším impresionistickým maliarom. Medzi jeho najznámejšie diela patria Obed v záhrade, Raňajky v tráve, Terasa v St. Adresse, Dáma so slnečníkom, Prechádzka a obrazy zo série Lekná.

Výtvarník Claude Monet zomrel 5. decembra 1926 vo francúzskom Giverny vo veku 86 rokov. Jeho obraz Jazero s leknami (1919) patrí medzi najdrahšie maľby sveta, v roku 2008 bol na dražbe aukčného domu Christie’s v Londýne vydražený za 40,9 milióna libier. Jeho diela v dnešnom ponímaní naproti dobe, kedy tvoril stúpajú na hodnote, sú doslova pastvou pre oči a neskutočne inšpiratívne, tajomné a svieže.

Spolu s Pissarrom, Van Goghom, Cézannem či Renoirom dokázali poňať realizmus ako fikciu času a miesta, ktoré ľudské oko predstavivo vníma a selektuje v určitých fázach svojho psychologického rozpoloženia a následného spracovania. Ide o nesmierne inovatívnu formu negujúcu tak často zdieľaný model ateliérovej tvorby minulosti. Napríklad modernizmus v hudobnom priemysle na tvorivom improvizačnom charaktere ako jeden z prvých implementoval Claude Debussy, ktorý taktiež počúval bezprostrednú intuíciu pred plánovanou rytmikou strof.

monet-water-lilies-15.jpg

Lekná (1919)

Impresionizmus ako výtvarný smer:

Farba je podstatným činiteľom obrazu, v prírode sa však mení podľa toho, aká je vrstva vzduchu a svetla obklopujúca predmet. Obraz sa nám preto javí ako zmes farebných škvrniek a zamazaných plošiek. Až pri správnom odstupe môžeme mať správny dojem. Typické impresionistické obrazy sa poznajú podľa toho, že sú tvorené krátkymi ťahmi (resp. dotykmi) štetca a nemiešanou farbou (predovšetkým jasné a žiarivé farby), čím vznikol štruktúrovaný povrch, ktorý ich odlišuje od ich predchodcov. Ustúpili tu akademické zostavy sivých a hnedých farieb a neutralizujúcej diskrétnej tonality čistým spektrálnym tónom, ktoré sa dostávali do vzájomných vzťahov na základe farebných kontrastov v zmysle zásad novoobjavovaných zákonov o komplementárnych farbách (každá farba má svoj farebný kontrast – náprotivnú farbu). Princíp optického rozochvievania farebného vnemu, vibrácie, farebnej iritácie bol jednou zo základných vlastností impresionizmu. Oproti predchádzajúcej praxi uplatňoval sa koloristický element aj v tieňoch. V impresionizme zdanlivo ustupuje do pozadia obsah, námet ale najmä opis a naratívnosť. Nová tvorivá metóda si utvára vlastný svet predstáv, tlmočiaci poéziu všedného života prostých ľudí. Impresionizmus objavuje pre svet čaro nábreží a morských pláží, povodia riek s kúpajúcimi sa postavami, živý rytmus bulvárov a mesta vôbec, prostredie reštaurácií a ľudových tančiarní, divadla, scén z rodinného prostredia i pôvab kvetinového, či ovocného zátišia.

 

Zdroje:

http://www.teraz.sk/kultura/obrazy-impresionistu-claudea-moneta/166185-clanok.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Impresionizmus

O autorovi

Martin Hladký

Martin Hladký

Študuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre a mimo toho sa zaujíma o rôzne úrovne spoločenského poznania. Kedysi aktívnejšie športovanie vymenil za vzťah k filmovému umeniu a umeniu v rôznych jeho oblastiach.