JOHANNES SCHIMBRACKIUS ORGANISTA WARALII

Vlado Král
Autor: Vlado Král
Pozývame Vás na koncert v rámci 47. ročníka Trnavskej hudobnej jari, na ktorom zaznejú, v podaní vokálneho ensemble Vox Aurumque dosiaľ neinterpretované a nepublikované vokálne duchovné diela spišsko-pohradského organistu a skladateľa 17. storočia Johanna Schimbrackia. Koncert sa uskutoční 3. mája 2015 o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole v Trnave a je zároveň svetovou premiérou diel uvedeného autora.

Johann Schimbrackius (Šimrák, Schimbracký) sa okolo roku 1630 stal organistom v Spišskom Podhradí a tu pôsobil až do svojej smrti. V čase svojho pôsobenia patril k mimoriadnym spišským hudobníkom. Z jeho diela sa zachovalo 54 vokálnych a vokálnoinštrumentálnych skladieb. Z organovej tvorby sa nezachovalo nič. Zachované hudobné pramene sa nachádzajú v historickej knižnici CZ ECAV v Levoči. Vo svojom diele vychádzal z neskororenesančnej polyfónie. Stile antico kombinoval s novšími homofonickými technikami. Tiež skladal v koncertantnom štýle a v polychorickom štýle raného a vrcholného baroka.

Propagáciou tohto koncertu prispejete k zachovaniu nášho spoločného kultúrneho a duchovného dedičstva.

J.S.O.W. Premiéra 3.5.2015

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.