Kultúra & umenie Výtvarné umenie

9 múz pozýva: EKOPLAGÁT ´17

29.6.2017 sa v Považskej galérii umenia v Žiline uskutočnila vernisáž 14. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky s názvom EKOPLAGÁT ´17. Výstava je zameraná na plagáty súčasných autorov zachytávajúce problematiku ochrany prírody. Súčasťou vernisáže bolo i vyhlásenie víťazných diel. Do súťažnej prehliadky bolo vybraných 177 plagátov od 93 autorov z 19 krajín. Zastúpenie na podujatí mali krajiny ako Ekvádor, USA, Taiwan, Južná Kórea, Kazachstan a iné. Medzinárodnú hodnotiacu porotu tvorili: kurátorka výstavy Mgr. Dana Doricová, grafický dizajnér Doc. Pavol Choma pôsobiaci na VŠVU, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline Mgr. Milan Mazúr, grafický dizajnér Prof. Wladislaw Pluta z Akadémie výtvarných umení v Krakove a predseda Združenia bienále Brno Doc. Jan Rajlich ml.

Hlavná cena

Elzbieta Chojna (Poľsko)

Séria plagátov:  Plastic Garbage, 1 Cow = 1 CarPlant a Tree!

1. cena

Aniello Frasca (Švajčiarsko)

Typography and Nature

2. cena

Matej Floriančič (Slovenská republika)

Countdown begun

 3. cena

Mingliang Li,(Čína)

Symbiosis

Úplný zoznam ocenených plagátov je zverejnený na stránke http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/vysledky-2017/

O vzniku podujatia hovorí kurátorka Mgr. Dana Doricová:

Podujatie začalo v roku 1978, kedy doktor Jan Čeřovský, ktorý od šesťdesiatych rokov pôsobil  v Komisii pre výchovu a šírenie informácii organizácie IUCN (International Union for Conservation of Nature) oslovil riaditeľa Správy chránenej krajinnej oblasti (dnes národného parku) Malá Fatra Ing. Jána Pagáča a obaja prišli za mnou. Ja som pracovala tu v galérii a začali sme budovať toto podujatie. V roku 1978 sa uskutočnila prvá výstava, ktorá bola nesúťažná. Už od začiatku sme sa snažili  z toho robiť otvorenú výstavu. Autori, ktorí sa nám prihlásili, vystavovali. Tým pádom sme mali  zachytené aj krajiny ako Čína, Spojené Štáty, či štáty Latinskej Ameriky. V 1984 sme dostali štatút možnosti vytvárať medzinárodnú súťažnú prehliadku EKOPLAGÁT. Podporilo nás Ministerstvo kultúry SR a do podujatia sa začali postupne zapájať aj známe osobnosti. Prvú hlavnú cenu získal Friedensreich Hundertwasser, renomovaný svetový výtvarník, ktorý sa venoval maľbe, architektúre, plagátom a zároveň bol ekologický aktivista. Hlavnú cenu získal za svoj plagát zameraný na tematiku kyslých dažďov, kde mal krásny text: Každá kvapka je bozkom z nebies (Each raindrop is a kiss from heaven).

Za zmienku stojí i autor Lex Drewinski, ktorý získal čestné uznanie poroty za svoje doterajšie pôsobenie na prehliadke EKOPLAGÁT a za sériu štyroch plagátov z aktuálneho ročníka.

Lex Drewinski, dostal na predchádzajúcom podujatí hlavnú cenu. Jeho plagáty sú tak silné, že dostal cenu v roku aj v roku 1996 a ešte dve ďalšie. Kolekciu jeho desiatich predošlých plagátov je možné vidieť aj na tejto výstave.. Je to autor, ktorý hovorí, že čím viac na plagáte uberieme, tým viac povie, dodáva Mgr. Dana Doricová.

Výstava potrvá  v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline až do 27.8.2017.

O autorovi

Miroslava Luptáková

Miroslava Luptáková

Je študentkou žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Už niekoľko rokov pôsobí ako dobrovoľníčka filmového seminára 4živly, pričom posedné roky aj ako asistentka v oblasti PR. Dobrovoľníctvu sa venovala aj v rámci festivalu kabaretu a pouličného umenia Amplión v Banskej Štiavnici. Pôsobila aj ako lektorka v galérií Schemnitz Gallery, zameranej na súčasné slovenské výtvarné umenie.