Film & TV Kultúra & umenie

4 živly – Osud

Šiesty ročník zimného filmového seminára 4 živly priniesol počas víkendu (24. – 26 2. 2017) do Banskej Štiavnice filmy rôznych žánrov a sprievodné podujatia na tému OSUD.

„Témy pre 4 živly vyberáme tak, aby nám poskytovali možnosti uviesť výnimočné filmy, ale aj aby odrážali, čím spoločnosť aktuálne žije. Veľké množstvo zmien, ktoré okolo nás v posledných mesiacoch prebehlo, býva často označované za osudové. Všetci premýšľame, čo k nim viedlo, aká minulosť im predchádzala a asi najvýraznejšie – aká budúcnosť bude nasledovať a ako ovplyvnia naše životy. Filmy v programe 4 živlov si kladú rovnaké otázky,“  hovorí Ondrej Starinský, výkonný riaditeľ podujatia.

Tohtoročné 4živly otvorila svojim režisérskym debutom Mária Rumanová.  V priestoroch gymnázia Andreja Kmeťa uviedla slovenskú predpremiéru filmu Hotel úsvit v spolupráci s projektom Dokument na kolesách. Cieľom projektu je podpora mediálneho vzdelania premietaním dokumentárnych filmov dotýkajúcich sa aktuálnych tém v spoločnosti na stredných  a vysokých školách. Projekciu filmu zhodnotil pedagóg banskoštiavnického gymnázia Miron Breznoščák: ,, Som veľmi rád, že Dokument na kolesách túto možnosť našej škole poskytol. Participácia na 4 živloch sa u nás stáva tradíciou. Záverečná diskusia ukázala, že študentov film zaujal a donútil zamyslieť sa nad formami a témami súčasného umenia a filmovej dokumentárnej tvorby. Dúfame, že budeme v tejto tradícii pokračovať.“

Súčasťou programu seminára bolo aj vyhlásenie víťaza prvého ročníka súťaže Iné vízie SK, ktorým sa stal András Cséfalvay. Iné vízie sú slovenským ekvivalentom pôvodne českej súťaže Iné Vize, ktorá dáva priestor tvorbe na hranici filmu, videoartu a výtvarného umenia. Samotnému vyhodnoteniu predchádzala projekcia piatich finálových snímok , ktoré spomedzi prihlásených vybral kurátor Martin Kaňuch.

András Cséfalvay – New Horizons II

Ivana Hrončeková – Lekcia

Milan Mazúr – The File: Paradoxically Happiness

Gregor Nadzam – Close-up

Martin Zlievsky – Atlantída – iná a neznáma krajina

Porotu tvorili výtvarník Svätopluk Mikyta, dramaturg olomouckej Přehlídky filmové animace a současného umění Martin Mazanec a fotograf a filmár Martin Kollár.

Martin Kollár počas seminára viedol aj prednášku o svojej činnosti fotografa a predstavil   dokument 5.október.  Film bol premietaný v rámci projektu KinObývačka, ktorý prináša kino bližšie k ľudom a to priamo do ich obývačiek.

„Keď sa pútavý dokument a jeho tvorca Martin Kollár ocitnú u nás doma v obývačke, zrazu máme príležitosť z nervóznej a ustráchanej každodennosti pootvoriť dvere unikátnej udalosti a ďalej veriť na „osudové stretnutia“. Opisuje svoje dojmy z projektu hostiteľka KinObývačky Saša Hrivňáková.

Devätnásty ročník letnej verzie seminára sa uskutoční 9. – 13. augusta 2017 s témou VIERA.

 

O autorovi

Miroslava Luptáková

Miroslava Luptáková

Je študentkou žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Už niekoľko rokov pôsobí ako dobrovoľníčka filmového seminára 4živly, pričom posedné roky aj ako asistentka v oblasti PR. Dobrovoľníctvu sa venovala aj v rámci festivalu kabaretu a pouličného umenia Amplión v Banskej Štiavnici. Pôsobila aj ako lektorka v galérií Schemnitz Gallery, zameranej na súčasné slovenské výtvarné umenie.